Nickolai Schnoor-Hansen ser på demokratisk dannelse i historieundervisningen

Bacheloropgave om det skrifttunge historiefag.


Ny bacheloropgave på HistorieWeb.dk. Denne gang Nickolai Schnoor-Hansen fra Læreruddannelsen Zahle, UCC. Han vinkler – med opgaven "Historiefaget og demokratisk dannelse" – fagets dannelsesmuligheder i forhold til fagets markante skriftlige udtryk.

Nickolai Schnoor-Hansens problemformulering:
"Med udgangspunkt i undervisningsmaterialet Historie 9, tegner der sig et billede af at historiefaget er blevet et meget skrifttungt og tekstnært fag, der bygger bl.a. på kildekritiske analyser af tekstkilder. Hvordan og hvorfor har historiefaget ændret sig fra folkeskoleloven i 1993 mod de nye Fælles Mål 2009? Hvordan kommer det til udtryk i undervisningsmaterialerne der skal være medvirkende til at fremme elevernes demokratiske dannelse?"

Giv eventuelt opgaven en kommentar:
Bacheloropgaven