Pernille Sandgaard fra Metropol på Frederiksberg skriver om brugen af lokalarkivet i historieundervisningen

Inspirerende og sjældent stof om 'det alternative læringsrum'.


Pernille Sandgaard Andersen har bestået sin bacheloreksamen ved Professionshøjskolen Metropol med denne opgave om arkivbrug i undervisningen. Opgaven har undertitlen "Undervisning i det alternative læringsrum".

Den overordenede del af Pernille Sandgaards problemformulering hedder: ”Hvilket læringspotentiale ligger der i at bruge alternative læringsrum i undervisningen, og hvordan kan funktionelle læringsmidler og æstetiske læreprocesser styrke historiefaget samt skolens formål?”

Giv eventuelt opgaven en kommentar:
Penilles BA-opgave