Sten Larsen eksemplificerer nogle muligheder for at styrke den faglige læsning i historieundervisningen

Tjek et par sider fra en almindelig grundbog.


HistorieWeb.dk har bragt et par bacheloropgaver om faglig læsning i historie – og bringer her en artikel om samme emne. Artiklen er skrevet af lektor Sten Larsen, UCC – University College Capital – i øvrigt også webredaktør af HistorieWeb.dk.

Faglig læsning er ikke en abstraktion men en konkret samling af mangfoldige redskaber til styrkelse af læsning og forståelse i det enkelte fag. Grundbogssiderne, der refereres til i artiklen, gengives her i følge aftale med foralget Gyldendal.

Giv eventuelt artiklen eller begrebet en kommentar.

Artiklen om faglig læsning i historiefaget
Side fra historiegrundbog – 1
Side fra historiegrunbog – 2