Carina Godskesen fra Silkeborg er fremme i skoene med en bacheloropgave om museumsundervisningens potentialer

Silkeborg har stolte BA-traditioner på HistorieWeb.dk.


Carina Boelsgaard Godskesen deltager i årets bachelorkonkurrence med denne opgave, hvis titel er: "Næsten som at være der selv". En frofessionsbacheloropgave om museumsbesøgets potentialer for historieundervisningen. Om Carina Godskesens opgave kan blive den tredje silkeborgvinder af HistorieWeb.dks bachelorpris, vil vise sig i efteråret 2012.

Opgavens problemformulering er: Hvilke refleksioner må historielæreren gøre sig, således at fortidens historie bliver vedkommende for det senmoderne barn, og hvordan kan museumsundervisning danne ramme omkring dette?

Giv eventuelt opgaven en kommentar:
Carinas BA-opgave