Ulrik Langen er ny fortællestærk historieprofessor ved Københavns Universitet

Fortællingen ligger Langen på sinde – og han selv forfatter til flere historiefortællinger.


Den nyudnævnte historieprofessor, Ulrik Langen, ved SAXO-Instituttet på Københavns Universitet, skriver den 18. november 2012 kronikken i dagbladet Politikenunder overskriften"Fortællingen skal tilbage i historiefaget".

Allerede den 8. oktober 2012 er Ulrik Langen imidlertid gæst i DRs Alle Tiders Historie.
På DRs site ligger yderligere et link til professorens tiltrædelsesforelæsning, som også handler om forholdet mellem historie og fortællingen.

Principperne for forenklingen af Fælles Mål