Mette Broholm benytter begivenhederne i USA den 11. september 2001 i historieundervisningen

Bacheloropgave fra København – Læreruddannelsen Zahle.


HistorieWeb.dk bringer for første gang en bacheloropgave, som har et enkelt kanonpunkt som centrum for intentionerne om at skabe sammenhængsforståelse og demokratisk dannelse.
Det er Mette Broholm Andersens bacheloropgave fra i år, det handler om.

Problemformuleringen i Mette Broholm Andersens opgave er: Hvordan kan jeg som historielærer styrke nutidens elevers sammenhængsforståelse og demokratiske dannelse i arbejdet med den historiske begivenhed 11. september 2001?

Giv eventuelt en kommentar.
Mette Broholms BA-opgave