Lea Overland forfølger historiebevidstheden og den historiske fortælling i sin bacheloropgave

Færdiguddannet fra Læreruddannelsen Zahle, UCC i København.


Lea Lemke Overland lykkes ikke helt med historieundervisningen i praktikken på 4. årgang – i hvert fald ikke med hensyn til fremtidsdimensionen i historiebevidstheden.

Derfor bliver Lea Lemke Overlands bacheloropgave et forsøg på at tænke alternativt i undervisningen, når man stadig vil fastholde historiebevidsthedsbegrebet.

Problemformuleringen lyder: Hvordan kan man i arbejdet med historiske fortællinger, styrke elevernes historiebevidsthed, med handlekompetence som dannelsesideal? Og hvilke udfordringer kan der opstå heri?

Leas BA-opgave