Julie Geertzen går vejen via det lokalhistoriske i forsøget på at få eleverne mere end prøve- og testparate

Endnu en historiebachelor fra Læreruddannelsen Zahle, UCC.


Julie Megha Geertzen lader sig i positiv forstand provokere af den megen snak om test og prøver i skolen. Vi må skulle mere end det?

Julie Geertzen henter inspiration fra lokalhistorisk arbejde og forsøger at finde de didaktiske muligheder den vej – og spørger så i sin problemformulering:
Hvordan kan man, som kommende lærer i historiefaget, igennem arbejdet med lokalhistorie, skabe rum for videreudvikling af historiebevidsthed og udvikling af demokratisk dannelse hos eleverne?
Geertzens BA-opgave