Susann Mørch må efter 4.års-praktikken opsøge en historielærer for at høre, hvad der egentlig skal til?

I selve praktikken kom der nemlig ikke historieinteresse på banen hos eleverne.


Susann Mørch er nu færdig som lærer fra UCC, Læreruddannelsen Zahle midt i København – det er sket med denne bacheloropgave med titlen Motivation, læring og historisk fortælling.

Efter praktikken forsøger Susann Mørch at finde ud af, hvad de i praktikgruppen måske skulle have gjort, mens praktikken stod på. Den historiske fortælling som didaktisk metode kommer til at stå centralt i overvejelserne.

Problemformuleringen lyder: Hvordan kan læreren tilrettelægge undervisningen i historiske fortællinger sådan, at denne i høj eller nogen grad fremmer elevernes motivation og læring?
Susanns BA-opgave