Amalie Svennum Hvam skriver om interkulturel kompetence – nu lærer fra Aarhus

Amalie Svennum Hvam tager ‘hele vejen rundt’ i diskussionen om interkulturel kompetence; fra det overordnede teoretiske til det helt praktiske.

Amalies bacheloropgave er fra Læreruddannelsen Aarhus, VIA UC. Og hun holder dannelsesmæssigt fast i interkulturel kompetenceudvikling. Selve problemformuleringen er:

Hvorfor er det relevant at styrke elevernes interkulturelle kompetence, hvorledes kan historiefaget bidrage til denne opgave, og hvordan mener jeg, interkulturel historieundervisning bør se ud i praksis?

Amalies BA-opgave