Jonas Spreger Witte koncentrerer sig om udeundervisning i historie – for at skabe deltagelse

Jonas Spreger Witte mener det ganske konkret, når han spørger til udeunder-visningens effektivitet som metode.

Interessant at få diskuteret udeundervisningens potentielle muligheder i udviklingen af elevernes selvbestemmelse. Opgavens problemformulering:

Hvordan kan man med udeundervisning i historiefaget kvalificere elevens historiebevidsthed og deltagelsesmuligheder i det senmoderne samfund?

  Jonas’ BA-opgave