Sebastian Nyholm Knudsen er færdig fra Læreruddannelsen Aarhus og skriver her om Living History

Dannelse er på programmet hos Sebastian Nyholm Knudsen – men begrebet kobles til en analyse og diskussion af den såkaldte ‘Living History’.

Living History er et importeret fænomen fra USA, hvor levendegørelsen af fortiden fx sker via dramatiseret rekonstruktion. Sebastian Nyholms problemformulering er:

Hvilke dannelsesmæssige mål står historiefaget i Folkeskolen overfor, og hvordan kan Living History være et element til at opnå dette?

Sebastians BA-opgave