Kim Rasmus Leckband ser kritisk på skønlitteraturens rolle i historiefaget

?????????????Måske har diskussionen faktisk været fraværende i en del år, men her kommer fra UCC i København en fornyet diskussion inden for  feltet.

Kim Rasmus Leckband er færdig som lærer i år fra Læreruddannelsen Zahle – en af de sidste på stedet i øvrigt, fordi der nu er lukket og slukket. Fra i år hedder det Campus Carlsberg, UCC, i Valby.

Kim Rasmus Leckband er selv optaget af historisk fiktion og gennemfører derfor analysen af de eventuelle bånd, der kan være fra litteraturen til historieundervisningen. Det sker med denne problemformulering: Hvilken legitimering har skønlitteratur i historiefaget?

Leckbands bacheloropgave