David Andersen er på jagt efter de muligheder, læreren har, for at udvikle elevernes historieinteresse

David Andersen, fra Metropol i København, registrerer – som mange andre – elevernes manglende interesse for historiefaget, men han vil videre end denne konstatering.

Derfor spørger han: Hvilket formål og udbytte siges historiefaget at have, og kan læreren – i lyset af dette formål – gøre noget for at højne elevers syn på og prioritering af faget?

David Andersen må med andre ord forholde sig til spørgsmålet: Hvad skal eleverne egentlig bruge historiefaget til?

 Davids BA-opgave