Frederikke Schødts ser bevidst positivt og prøvende på en ikke-målstyret undervisning

Midt i de stærkt målstyrede tider går Frederikke Schødts – Odense – den modsatte vej for at tjekke, om den ikke-målstyrede undervisning alligevel kan bære hjem.

Frederikke Schødts er blevet færdig som lærer fra University College Lillebælt i sommeren 2017. Hendes titel på opgaven er: “Historiefaglig kompetence og dannelse i en ikke-målstyret undervisning.”

Bacheloropgaven er blevet til i et samarbejde med Odense By Museer, hvis koncepter er sat i fokus for Frederikke Schødts undersøgelser. Problemformuleringen hedder: Hvilket udbytte tilegner eleverne sig i projektets undervisningskoncepter, og hvordan er dette udbytte foreneligt med kompetence og dannelse i historiefaget?

Frederikkes bacheloropgave