Deltagelse og demokratisk dannelse i historiefaget gennem varierede arbejdsformer?

Ovenstående er faktisk titlen på bacheloropgaven her. Det er ikke så meget indholdet som måderne, man arbejder på, der er i centrum i opgaven.

Inas Abu Aisheh & Katrine Maria Drescher Salling er de glade bachelorskrivere, som i 2017 forlader UCC med en bestået bacheloropgave.

Problemformuleringen hedder:
Hvordan kan brugen af varieret undervisningsformer, i et undervisningsforløb om kvinders handlingsmuligheder, fremme elevernes deltagelse i undervisningen, samt skabe mulighed for demokratisk dannelse?

Bilag 1, 2   og 5