Ellen Skøtt Jensen er nu lærer fra Roskilde – og skriver sig ind i rækken af relativt sjældne BA-opgaver

Der ER ikke mange af dem; opgaver om de æstetiske læreprocesser i historiefaget – men her er altså endnu en, nemlig Ellen Skøtt Jensens  BA fra Abasalon.

Begreberne kreativitet og æstetiske læreprocesser er skrevet direkte ind i problemformuleringen, som hedder:

Hvad er kreativitet og æstetiske læreprocesser i skolesammenhæng? I hvilken udstrækning indtænkes kreativitet og æstetiske læreprocesser i lærernes praksis i historieundervisningen i udskolingen, og hvorledes kan arbejde med kreativitet og æstetiske læreprocesser i udskolingen styrke og kvalificere elevernes historiebevidsthed?

Ellen Jensens BA-opgave