Mia Dybdahl Andersen forfølger kravet om bevægelse i historieundervisningen

Mias BA-titel er lang men præcis: Bevægelse integreret i undervisningen på historiefaglige museer – et historiefagligt forskningsprojekt for Laboratorium for Børnekulturformidling

Mia Dybdahl Andersen bliver koblet til det projekt, som Odense By Museer kører, og dér forfølger hun §15-kravet i skoleloven, nemlig at vi skal have bevægelse i skolehverdagen.

BA-opgaven svarer derfor på problemformuleringen: Hvordan hænger Laboratorium for Børnekulturformidlings projektsyn sammen med den nye folkeskoles krav om bevægelse i undervisningen?