Julie Holmqvist Rud fra København spørger til potentialerne i ‘dramatiseret museumsformidling’

Der er en direkte linje til opgavens emneområde fra Julies klassekammerat tilbage i 4. klasse – han vælter uheldigvis en hellig figur i vandet under et besøg i Forsøgscentret i Lejre. Øjeblikkelig begynder det at regne!

Med dramatiseret museumsformidling mener Julie Holmqvist Rud først og fremmest en formidling på et museum, hvor eleverne indgår “som en aktiv del af læringen igennem et drama, der ikke på forhånd er skrevet…”

Problemformuleringen i opgaven hedder: Hvilken påvirkning kan dramatiseret museumsformidling have på elevernes muligheder for kvalificering af deres historiebevidsthed?

Julie Ruds historiebachelor