“Nærmiljøet som læremiddel & elevers historiebevidsthed” er titlen på Katrine Møller Christoffersens BA

Bacheloropgavens charmerende forside antyder, at vi skal ud i nærmiljøet for at blive klogere på, hvad det egentlig kan, når snakken handler om udvikling af elevernes historiebevidsthed?

Katrine Møller Christoffersen deltager i en professionelt guided byvandring i Odense for at blive klogere på nærmiljøets potentialer. 4. b, som det handler om, besøger også det lokale Jernbanemuseum. Herefter udvikler Katrine sin egen analysemodel for i sidste ende at kunne vurdere potentialerne.

Opgavens problemformulering er: Hvordan kan nærmiljøet som læremiddel bidrage til udvikling af elevers historiebevidsthed? Hvilke sammenhænge er der mellem elevers læreprocesser og udvikling af historiebevidsthed?

Katrine Christoffersens bacheloropgave