Kildekritiske elever – demokratiske borgere? Er der sammenhænge her, spørger de Herrer

Kasper Fur Eriksen & Rasmus Bagge Jensen

“Kildekritiske elever – demokratiske borgere” er bacheloropgavens titel. Kasper F. Eriksen & Rasmus B. Jensen ser kritisk på skolens kildekritiske tilgange men fastholder muligheden for relationerne til elevernes demokratiske dannelse.

Bacheloropgavens udgangspunkt er, at der er brug for kildekritisk arbejde i undervisningen, måske mere end nogensinde før. Men det er ikke uden udfordringer i praksis. Og måske skal begrebet ‘kildekritik’ helt droppes og erstattes med ‘kildebrug’? I hvert fald skal der ske en form for revitalisering af historiefaget, hvis undervisningen skal have gennemslagskraft.

Problemformuleringen er:
Hvordan kan historieundervisningen i folkeskolen understøtte elevernes tilegnelse af kildekritiske kompetencer på en måde, der muliggør, at disse kompetencer også kan bruges i elevernes livsverden og dermed styrke deres demokratiske dannelse?

Rasmus & Kaspers bacheloropgave