Ved vintereksamen i 2018 spørger Nina Ettrup Larsen hvad eleverne skal bruge historiefaget til?

Daværende UCC – nuværende Københavns Professionshøjskole (KP) – har tommelfingrene opad, da Nina E. Larsen gennemfører en temmelig omfattende spørgeskemaundersøgelse om eleverne som fortidsbrugere – set gennem etniske briller. Bruger vi faget godt nok?

Skal historiefaget eventuelt ændres til et medborgerskabsfag, som partiet Alternativet har formuleret det, eller fungerer faget faktisk efter hensigten i bred forstand? Det er en del af dét, som Nina Ettrup Larsen undersøger og diskuterer.

Problemformuleringen hedder: Hvordan oplever elever deres rolle som fortidsbrugere, herunder hvilke forskelle kan der identificeres i historiebrugen blandt elever med forskellig nationalhistorisk ballast, og i hvilke sammenhænge kan historiefaget fra et elevperspektiv ses som alment dannende?

Nina Ettrup Larsens BA-opgave