Hvor er de gode argumenter for æstetiske læreprocesser i historieundervisningen?

Emil Keldmann bliver lidt Covid 19-begrænset i sin empiriindsamling, men det forhindrer ham ikke i, at gå efter de kreativt skabende metoder i historieundervisningen.

Mindre tekstarbejde, mindre læsning i historie. Elever skal gå på opdagelse i historien, dykke ned i den, føle den – og ikke bare læse om den, siger Emil Keldmann blandt andet. Derfor drøfter han empatisk udviklende, æstetiske læreprocesser. Det sker ud fra problemformuleringen:

Hvorfor skal man som historielærer benytte sig af æstetiske læreprocesser i undervisning, og hvilken betydning har æstetiske læreprocesser for elevens udvikling af historisk empati, viden om historiebrug samt scenariekompetencer?

Tjek Emil Keldmanns BA-opgave