En af de sjældnere; Dennis Yetik forfølger interkulturelle aspekter i historie-undervisningen

Dennis Yetik har tydeligvis på fornemmelsen, at læreren er central i spørgsmålet om en vellykket interkulturalitet i historieundervisningen – hvor både minoritetselever og majoritetselever skal blive styrket.


Hvad skal der til, for at interkulturaliteten bliver styrket? Og hvor er læreren henne i det spørgsmål? Dennis Yetiks konkrete problemformulering er:
Hvordan forstås og implementeres interkulturel didaktik hos historielæreren i folkeskolen og hvorvidt oplever læreren dette påvirker elevernes kulturelle forståelse af hinanden?

Opgaven påvirker også Yetik selv, så han eksplicit kan reflektere over sin kommende rolle som ikke-monokulturel skolelærer.

Her er Dennis Yetiks bacheloropgave.