Elevernes medindflydelse i historie er kodeordet for Sif Thingvad Olsen

Bacheloropgaven er en undersøgelse af, om direkte medindflydelse på historieundervisningens indhold i Sifs 5. klasse rykker ved nogen eller noget rent motivationsmæssigt?

Sif Thingvad Olsen ved, at det kan knibe med elevernes interesse for historieundervisningen – og samtidig lader hun sig positivt provokere af begrebet ‘medansvar’ i skolens formålsparagraf.

Derfor undersøger hun medindflydelsens muligheder med denne problemformulering:
Hvilke fordele og ulemper er der ved, at elever i en 5. klasse får medindflydelse på indhold i historieundervisningen? Og hvorledes vil 5. klasses elever håndtere direkte medindflydelse på indhold?

Læse Sif Thingvad Olsens bacheloropgave her.