‘Bevægelse i undervisningen’ er emnet for Emil Elias Kjærgaard Gørløv – BiU

Titlen på Emils bacheloropgave er “Potentialer og udfordringer ved BiU-aktiviteter i historieundervisning” – helt dækkende for opgaven.

Emil Elias Kjærgaard Gørløv sejler direkte ind i farvandet, hvor vi ser historiefaget som bogligt og stillesiddende og ser på, om bevægelsesaktiviteter kan skabe positiv energi – set med lærerøjne.

Problemformuleringen er:
Hvordan oplever historielærere i folkeskolens 4. – 9. klasser potentialer og udfordringer i relation til at integrere bevægelse i historieundervisningen?

Emils bacheloropgave kan læses her.