Her er det ikke elevernes bevidsthed, der undersøges – men lærernes!

Caroline Pontoppidan Vest er færdig som lærer fra VIA i Aarhus, og i bacheloropgaven vover hun et øje ved sagligt og seriøst at tjekke historie-lærernes bevidsthed.

Dét, som hypotetisk rumsterer hos Caroline Pontoppidan Vest er, at historielæreres bevidsthed formentlig har mere eller mindre direkte betydning for deres elevers udvikling af historiebevidsthed. Men hvilken betydning?

Selve problemformuleringen: Jeg vil undersøge historielæreres holdninger til historiefaget og undervisningen, med henblik på at diskutere, hvilke betydninger disse har for elevers udvikling af historiebevidsthed.

Selve bacheloropgaven.