Historielæreren vil gerne have sine elever på museum – men hvorfor?

Anton Brun Møller & Karin Elisabeth Nielsen ser ikke kun historielærerne i kortene, men også museerne, som modtager eleverne.

Anton Brun Møller & Karin Elisabeth Nielsens problemformulering hedder: Hvilke potentialer og udfordringer ser lærerne i at benytte museernes tilbud i udviklingen af elevernes historiebevidsthed, og hvordan forholder et kulturhistorisk museum, som Arbejdermuseet, sig til lærernes hverdag i planlægning af deres undervisningstilbud?

Undersøgelsen i bacheloropgaven sker empirisk på baggrund af lærerinterviews og et interview med den undervisningsansvarlige på Arbejdermuseet i København – samt analyse af et forløb på museet.

Tjek BA-opgaven her.