Hvad kan tværfaglig undervisning bidrage med i forhold til historiefaget?

Makkerparret Tobias Pedersen (t.v.) og Jonathan Friis Hviid Løgstrup tager livtag med en klassisk diskussion om tværfaglighed – men gør den fagspecifik for historie.

Tobias Pedersen & Jonathan Friis Hviid Løgstups problemformulering er: Vi vil undersøge muligheder og udfordringer ved at tilrettelægge tværfaglig undervisning for at styrke elevers historiebevidsthed.

De når bredt ud med svaret på problemformuleringen – og de udarbejder tillige en didaktisk planlægningsmodel på baggrund af undersøgelseserfaringerne.

Bacheloropgaven kan læses her.