Undersøger genstandes virkning på mellemtrinselevers bevidsthed

Kristian Krogsgaard Larsen lader sig inspirere af et ganske særligt historielokale i den sidste af praktikkerne – hvad sker der med eleverne, når de faktisk anvender og er tættere på artefaktorer – mere end normalt?

Krisitan Krogsgaard Larsen er færdig fra Campus Frederiksberg, Københavns Professionshøjskole. I både teori og empiri lægger han i bacheloropgaven vægt på, at elevernes arbejde trækker i æstetisk retning – her altså i retning af kreative og skabende læreprocesser.

Problemformuleringen er: Hvordan kan æstetiske læreprocesser, med fokus på genstande, motivere og udvikle historiebevidstheden hos mellemtrinselever i folkeskolen?

Her er Kristians BA-opgave.