Rikke Eliasen undersøger elevers historiebevidsthed på specialskoler

Det gælder elever med autisme spektrum for-styrrelse, også kaldet ASF. Opgaven afdækker, hvordan der undervises ift historiebevidsthed på en specialskole. Hvilke ud-fordringer har eleverne?

Rikke Eliasens opgave har særlig fokus på de vanskeligheder, som kaldes ‘central kohærens’ . Hun undersøger, hvordan lærerne støtter eleverne i deres udfordringer, og hun giver flere bud på, hvordan det kan gøres.

Selve problemformuleringen er: Hvordan kan jeg som lærer undervise i historie inden for specialområdet for elever med autismespektrum-forstyrrelser, således at elevernes historiebevidsthed øges?

BA-opgaven kan ses her.