Under lup her: analoge læremidler til historie på 3. klassetrin

Peter Lund Madsen (tv) & Jonas Løchte Taylor udvælger tre grundbøger til begyndertrinnet – og tjekker dem grundigt på baggrund af sproglige kriterier.

Peter Lund Madsen & Jonas Løchte Taylor etablerer en model for en såkaldt tilgængelighedsanalyse – og anvender den systematisk og ‘nådesløst’ på de udvalgte analoge begyndermaterialer. Alt sammen i et forsøg på at anlægge et elevperspektiv på grundbøgerne.

Opgavens problemformulering hedder: Hvilke elementer i læremidlets tilgængelighed kan gøre det vanskeligt for eleverne i historie at skabe forståelse og mening ud fra et sprogbaseret udgangspunkt?

Tjek Peter & Jonas’ bacheloropgave her.