Rasmus Eriksson skriver om lærernes betydning for elevernes udbytte af historiefaget

Rasmus Ernst Eriksson er færdig som lærer fra Københavns Professionshøjskole i januar i år. Og afslutningsvist i studiet har han med denne bacheloropgave koncentreret sig om elevernes motivation og engagement i historiefaget.

Men det er ikke blot motivation og engagement som sådan, der er i centrum. Det er historielærerens betydning, der er det centrale. Se problemformuleringen:

Hvilken betydning har lærerens læringssyn og undervisningsmetoder for elevernes motivation og engagement i historiefaget og for udviklingen af elevernes historiebevidsthed?
Både kritisk og interessant bliver det, når Rasmus i konklusionen blandt andet skriver, at “Der må ændres på lærernes tilgang til undervisningen…”.

Rasmus Erikssons BA-opgave.