Camilla Ovisborg Jensen tager kravet om bevægelse i undervisningen under kærlig behandling

Er vi mere udfordret i historiefaget end i så mange andre fag, når vi snakker om bevægelse i undervisningen? Dette er spørgsmålet, som pirrer Camilla, mens hun er i praktik som lærerstuderende fra UC Nordjylland, Hjørring. Måske er der ikke noget entydigt svar?

Vi får her en grundig og metodisk varieret behandling af bevægelseskravet i undervisningen. Men er forventningen om bevægelse ikke bare en tidsrøver i praksis? Den slags spørgsmål tager Camilla op i opgaven.

Selve problemformuleringen hedder: Hvordan kan bevægelse i historiefaget forstås, og hvilke potentialer og udfordringer ligger der i at gøre bevægelse til en integreret del af de didaktiske overvejelser, når fokus rettes mod at kvalificere elevernes historiske bevidsthed?

Camilla Ovisborg Jensens bacheloropgave.