Minoritetsdanske elever i historieundervisningen – har vi en særlig udfordring her?

Josefine Wagner (th) & Kathrine Brunsgaard er færdige som lærere fra Københavns Professionshøjskole, KP, med denne opgave om dilemmaer i historieundervisningen. Er historiefaget faktisk opdateret i forhold til, at vi er et multikulturelt samfund?

Josefine Wagner og Kathrine Brunsgaard ser en selvmodsigelse i skolens styredokumenter – her skolens formål og historiefagets formål – i hvert fald når vi tager de flerkulturelle briller på. Opgaven afdækker således interessante diskussioner, men ser også på, hvad der reelt sker i den konkrete undervisning.

Opgavens styrende problemformulering er: Hvordan oplever minoritetsdanske elever historieundervisning, og hvordan organiserer lærere historieundervisning i et flerkulturelt klasselokale?

Tjek Josefine & Kathrines BA-opgave.