For første gang: en bachelor om Rigsfællesskabet – med fokus på Grønland og elevers identitet

Janni N.P. Larsen & Lars-Ole Hansen er nu læreruddan-nede fra Køben-havns Profes-sionshøjskole med opgaven her – som har titlen “Rigsfællesskabet i en identitetsskabende kontekst”. Aldrig før set på Historieweb.dk.

Janni N.P. Larsen & Lars-Ole Hansen lader sig styre af denne problemformulering:

I hvilken udstrækning kan vi medvirke til, at historie-undervisningen i folkeskolen lever op til Folkeskolens formåls-paragraf § 1, med hensyn til dannelseskravet om at gøre eleverne ”fortrolige med dansk kultur og historie…” – især i forhold til håndteringen af Grønland før og nu?

Undersøgelsen i opgaven kommer især omkring styredokumenterne og – hvad der kaldes – “danmarkshistoriens mindre gloværdige sider”. Men også spørgsmålet om undervisningsmidler til det konkrete arbejde i skolen diskuteres. 

Tjek Janni & Lars-Oles opgave her.