Hvis det er så som så med elevernes ‘virkelyst’ i historie, hvad gør vi så?

Cecilie Scheel Hincke & Louise Lorensen boltrer sig med diskussioner om en legende tilgang i et ellers trængt historiefag i skolen. Hvad er rammer og potentialer i en legende tilgang? “Leg som opløft-ning af historiefaget?” hedder opgaven.

Cecilie Scheel Hincke & Louise Lorensen vil ikke slække på de faglige krav og forventninger i historieundervisningen, når legene åbner for nye læringsveje og motivationer. Men kan man det? 

I hvert fald hedder problemformuleringen: Hvordan kan vi gennem en legende tilgang til historieundervisningen, øge elevernes motivation for at deltage, og samtidig undgå at gå på kompromis med læringsudbyttet

Tjek Cecilie & Louises bacheloropgave her.