Henrik Holm vil ikke umiddelbart acceptere, at museumsbesøget blot er en isoleret aktivitet

Historieundervinsingen må profitere af det tilrettelagte museumsbesøg som mere og andet end en kærkommen variation i undervisningen. Derfor er det måske centralt, altid at se et museumsbesøg i et før-, nu- og efterperspektiv.

Det er selvfølgelig okay med den gode variation i historieundervisningen. Derfor er museumsbesøget grundlæggende velkomment. Men ambitionerne skal skues op. 

Henrik Holms undersøgelse styres af dette spørgsmål: 
Hvordan kan man som historielærer med henblik på elevernes læring anvende museumsundervisning til at skabe større motivation hos elever og derigennem videreudvikle deres historiebevidsthed?

Henrik Holms BA-opgave.