Allan J. Dixon fra Vordingborg ser på, hvordan faglige begreber og tekster bliver stilladseret i historie

Selve titlen på bacheloropgaven er: ‘Faglig Læsning i Historie: Er det nok at undervise eleverne i fagbegreber i historietimerne?’ – men som nedenstående problemformulering antyder, så når Allan faktisk bredere ud, end titlen antyder…

Problemformuleringen hedder nemlig:

Hvordan stilladserer historielærere den faglige læsning i deres fag for eleverne, og hvilken betydning kan andre metoder til stilladsering have for elevernes forståelse af fagets tekster?

Allans udgangspunkt i opgaven er historiefagets karakter af at være teksttungt kombineret med vores viden om elevers læseudfordringer og -kompetencer. 

Allan Dixons bacheloropgave 
Bilag til opgaven