2021s første bachelorbidrag kommer fra Maria Roed Eriksen

Under vintereksamen på Københavns Professionshøjskole, KP, har Maria Roed Eriksen fuldendt sin lærereksamen med en historiebachelor. Hun undersøger kulturforståelserne i historiefaget under titlen; Multikulturel undervisning i historie.

Det er interessante, nuancerede og godt afdækkede diskussioner, Marie kommer omkring i denne opgave om multikulturelle aspekter i historie. Ikke mindst den obligatoriske kanon bliver konfronteret med forventningen om multikulturalitet. Men også lærernes praksis og holdninger er på dagsordenen. 

Følgende overordnede problemformulering styrer opgaven:

Hvordan imødekommer den danske historiekanon det multikulturelle klasserum, og hvordan tilgår lærerne den multikulturelle dimension i historieundervisningen?

Maria Roed Eriksens bacheloropgaver.