Laurits Smidt-Nielsen er optaget af spil og dermed spildidaktik i historie-undervisningen

Vi ved på forhånd, at formen kan være mindst ligeså afgørende som indholdet i historie-undervisningen. Og vi ved, at der meget gerne må ske noget ‘usædvanligt’ i undervisningen. Alt sammen for at minimere kedsomheden og øge læringen. Jamen, så skal vi vel inddrage spil aktivt i timerne?

Laurtis opbygger i undervisningen et såkaldt ‘Tidslinjespil’ og anvender derudover fortidsprægede spil og lege. Parallelt hermed læner han sig op ad en eksisterende spildidaktisk model.

Opgavens overordnede problemformulering er:
Hvilke potentialer og udfordringer skal jeg spildidaktisk tage højde for i min tilrettelæggelse af historieundervisningen, når jeg ikke mindst vil øge elevernes motivation – og gerne vil videreudvikle elevernes historiebevidsthed?

Hent Laurits Smidt-Nielsens historiebachelor her.