Andreas Roest Ellegaard sætter storyline, historisk empati & interkulturalitet på dags-ordenen

Hvad kan lade sig gøre? Kan vi reelt styrke elevernes interkulturelle kompetencer ved at arbejde på bestemte måder i historie-undervisningen? Andreas’ udgangs-punkt er, at vi ikke længere lever i en homogen enheds-kultur, og at vi ikke nødvendigvis er på omgangshøjde med udviklingen?

Derfor hedder bacheloropgavens problemformulering: 
Hvordan kan man som lærer igennem en undervisning, der beskæftiger sig med historisk empati og tager brug af storylinemetoden, styrke elever interkulturelle kompetencer?

I sin analyse og diskussion benytter Andreas sig blandt andet af Michael Byrams fem tegn på interkulturelle kompetencer. 

Tjek Andreas Roest Ellegaards BA-opgave her.