Kan historiebevidstheden stimuleres via proces-orientering i æstetiske læreprocesser?

Sidsel Lium & Svend Hesselager Gravesen analyserer skabende og kreative dele af historieundervisning-en i en 6. klasse i jagten på fagets mere gådefulde og poetiske sider.

Sidsel & Svends bacheloropgave styres af denne problemformulering
Hvordan kan vi, i historiefaget i en 6 klasse, gennem æstetiske læreprocesser udvikle elevernes historiebevidsthed gennem en procesorienteret tilgang til produktudvikling?

Selvom coronaproblemerne driller i praktikken, kommer empirien så meget på plads, at der kan konkluderes plausibelt. Tjek hele bacheloropgaven her.