“Kritisk tænkning og dannelse med afsæt i historiefaget” er opgavens interessante titel

Hvis op imod halvdelen af USAs befolkning kunne fæste lid til D. Trump, hvordan ser det så ud i Danmark – og hvad har historiefaget med det at gøre?

Daniel Brogaard Buss – diskret i højderne – og Anders Jørgen Valdemar Villumsen undrer sig over udviklingen med hensyn til, hvad vi tror på eller ikke tror på. Og de søger eventuelle sammen-hænge til den digitale medieverden. Historiefaget har vel kritiske redskaber?

Hvordan kan historiefaget være med til at danne folkeskolens elever til at agere kritisk i et samfund præget af øget digita-lisering og målrettet information på digitale platforme?

Tjek bacheloropgaven her.