Lisbeth Lange er færdig fra VIA og diskuterer her histories muligheder i samarbejde med de andre kulturfag

På den ene side er historiefaget sprængfyldt med potentialer og nødvendigheder – på den anden side har faget udfor-dringer i praksis. Hvad kan tvær-faglighed mellem kulturfagene even-tuelt skabe af ny udvikling?

Opgavens problemformulering følger op på Lisbeth Langes udgangspunkt: Hvordan kan kulturfagsundervisning understøtte elevernes læring i og motivation for historiefagets tre kompetenceområder?

Kan en kulturfagspraksis – altså en undervisningspraksis på tværs af kulturfagene – således blive et aktiv for historiefagets fremtid, og hvad skal der til af rammer og faktorer for at skabe de rette forudsætninger? Se opgavens konklusion. 

Lisbeth Langes BA-opgave her.