Anders Dinesen Brandrup går i klassisk retning i sin BA – demokratisk dannelse er på dagsordenen

Kan vi reelt dét i vores historiefag – altså skabe demokratisk dannelse i og omkring eleverne? Det er genstandsfeltet i Anders’ bacheloropgave, som har gjort ham til lærer fra KP i juni måned 2021.

Anders Dinesen Brandrup undgår ikke i sin praktik konsekvenserne af coronasituationen. Det påvirker for eksempel i høj grad hans valg af metoder, men i sidste ende forsøger han at samle plausibelt op på problemformuleringen:

”Hvordan kan jeg kvalificere elevernes historiebevidsthed mhp. demokratisk dannelse?”

Tjek her Anders’ bacheloropgave.