Elevernes ‘forestillingsevne’ er sat til diskussion i bachelor-opgaven her…

Antonia Freja Horney Murgia-Aggernæs spekulerer over, hvad elevernes ‘forestillings-evne’ i historie egentlig er? Bunder forestillings-evnen i noget rent intel-lektuelt, hvor man bare skal finde de manglende brikker, eller skal der mere til for at få fore-stillingerne i spil?

Antonias styrende problemformulering lyder:

Hvordan kan man, med respekt for folkeskolens formålsparagraf af 2006 §1 stk. 2, som underviser understøtte elevers forestillingsevne i faget historie i udskolingen – med det sigte at leve op til Fælles Mål i historie 2019s mål om, at elever skal opnå historisk bevidsthed – herunder bevidsthed om, at de er både historieskabte/skabende.

Hvis vi overhovedet kan få elevernes forestillinger mere intuitivt i spil i undervisningen, vil det så også – med andre ord – stimulere deres historiske bevidsthed?

Tjek Antonias bacheloropgave her.