Katja Jesse har gode minder omkring det narrative i historieundervisningen – det er grundstenen her

Katja Jesses bachelor-opgave hedder da også ‘En narrativ tilgang til hi-storieundervisningen’ og under indtryk af pan-demien vil Katja blandt andet vide mere om narrativitetens mulige effekt under disse særlige omstændigheder.

Men også generelt er narrativiteten interessant for Katja Jesse. Tesen er, at en fantasiorienteret, legende og narrativ tilgang trækker i retning af bedre motivation og større deltagelse.

Vi er på 7. klassetrin – og med denne problemformulering:
Hvad kan en narrativ tilgang til historieundervisningen betyde for motivationen i historiefaget hos eleverne, i en periode med onlineundervisning, og hvordan kan en narrativ tilgang øge elevernes deltagelsesmuligheder?

Katja Jesses BA-opgave er klar her.