Sarah Ben-Dahman vil forfølge sin egen forestilling om den narrative fortælleforms effekt

Tesen om det narratives betydning griber Sarah Ben-Dahman ikke ud af den blå luft. Sarah anvender erfaringer fra indskolingsniveauet i praktikken – og fra undervisningen på sit eget historiehold på uddannelsen.

Mon ikke motivationen bliver aktiveret i 3. klassen, hvis fortælleformen anvendes direkte? I hvert falder erfarer Sarah Ben-Dahman, at klassesamtalen åbner for personlige erfaringer, oplevelser og nysgerrighed. 

Problemformuleringen hedder: 
Hvilken betydning har narrative fortællinger for elevernes motivation i historieundervisningen i indskolingen, og hvordan er den med til at styrke elevernes indlevelse, identifikation og forestillingsevne?

Læs Sarahs bacheloropgave her.