Rollespil; Emil Thyrring vil ophæve den øjensynlige diskrepans mellem elevernes oplevelse af historie og fagets formål

Emil Thyrring står lidt sløret her til højre, men det gør han ikke i sin bacheloropgave fra VIA i Aarhus. Her står han tværtimod skarpt med sin analyse og diskussion om rollespillets muligheder for at formindske modsætninger i historiefaget.

Det er kun lærerne, der kan løfte opgaven. Dette er Thyrrings udgangspunkt. Og han ser ikke rollespillet som kun en motivationsfaktor  – også som en faktor i udviklingen af elevernes faglige kompetencer. Det bygger han ind i et eksemplarisk undervisningsforløb.

Problemformuleringen er: 
Hvordan kan man gennem brug af rollespil øge elevernes engagement og deltagelse i historiefaget i udskolingen og samtidig styrke både deres historiske empati, deres kildekritiske færdigheder, deres kausalitetsforståelse og deres individuelle historiebevidsthed?

Emil Thyrrings bacheloropgave.